top of page
Foto van Nita zwart wit.jpg

HET VERHAAL VAN NITA

"Het wordt tijd dat de maatschappij open staat voor échte veranderingen, waarin iedereen een kans krijgt. Ook mensen met een beperking."

Wat betekent ‘Gelijk = Anders’ voor jou?


Wij gaan met zijn allen voor zoveel mogelijk eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Maar de realiteit is helaas anders. Mensen met een beperking moeten zich tien keer vaker bewijzen om het gevoel te krijgen dat zij meetellen als een ‘normaal’ iemand in de maatschappij. Dit merk ik vanuit eigen ervaring en vanuit de ervaring van mensen om mij heen. Als vrijwilligster bij de NVVN (Nederlandse Vereniging Verenigde Naties) ga ik het VN-verdrag voor mensen met een beperking vertegenwoordigen, verbinden, belangen behartigen en versterken.


Tegen welke ongelijkheid loop jij aan?


Er is te weinig eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor mensen met een beperking als het gaat om het krijgen van kansen, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. De taal van de politiek is vaak te ingewikkeld. Ook de taal van instanties zoals bijvoorbeeld het UWV en de Belastingdienst is moeilijk te begrijpen. Er moet meer duidelijkheid en eenvoudigheid komen, zodat het voor iedereen goed te begrijpen is. Op het gebied van werkgelegenheid en doorstroom moet er nog veel verbeteren. Op sociale werkplaatsen heb je (te) weinig keuze in wat voor soort werk je kan doen. En er is voor mijn gevoel te weinig steun voor mensen met een beperking of (chronische) ziekte vanuit de overheid.


Hoe zou dat anders kunnen maar ook moeten?


Ik droom ervan dat er een dag komt dat iedereen op deze wereld in vrede leeft en en ons motto “Samen bouwen aan een eerlijke, rechtvaardige en gelijkwaardige wereld” niet meer nodig is. Dat er een dag komt wanneer alle bestuurders van ons land, in al onze gemeentes en provincies, én van de rest van de wereld gezamenlijk aan één tafel zullen zitten van “Orde & Vrede” en één taal zullen spreken: de taal van duidelijkheid en eenvoudigheid die elke burger kan begrijpen.


Een droom dat in onze wereld waarin burgers die verstikt worden door oneerlijkheid, ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid serieus genomen worden. Dat onze samenleving verandert in een oase van inclusiviteit, diversiteit, tevredenheid, vrijheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, ook voor kwetsbare groepen. Dat er een dag zal komen wanneer men niet beoordeeld wordt op het gebied van intelligentieniveau (hoog of laag), wel of geen (werk)ervaring, uiterlijk, geloof, hun verleden, geslacht, afkomst of beperking maar beoordeeld wordt naar de waarde van ieders kwaliteiten en karakter.

bottom of page