top of page

DE CAMPAGNE

Gelijk = Anders

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten, maar deze ontwikkeling lijkt wereldwijd te stagneren. Ook in Nederland. Daarnaast maken de COVID-19 crisis, de Black Lives Matter-beweging en de klimaatcrisis pijnlijk duidelijk dat we leven in een wereld die gebouwd is op hardnekkige systemen van uitsluiting en onderdrukking. Ongelijkheid is altijd aanwezig geweest. Tegelijkertijd worden we ons steeds meer bewust van deze ongelijkheid en zijn we steeds minder bereid hiermee genoegen te nemen. Dit biedt kansen.

Het komende jaar kan en moet een tijd van structurele verandering zijn in Nederland, en in de rest van de wereld.

Er is energie voor verandering. Ook op politiek gebied is er ruimte om het verschil te maken, met een nieuw regeerakkoord en een nieuwe coalitie in 2021. Het is hoog tijd om te kijken naar wat ons verbindt, in plaats van onderscheidt. Het is hoog tijd voor een ander, positief geluid. 

*Deze campagne is niet meer actief en betrof de Tweede Kamerverkiezingen in 2021*

Vijf Thema's

Voor het doorbreken van bestaande ongelijke (machts)verhoudingen is echte verandering nodig. Ongelijke verhoudingen op basis van sekse, genderidentiteit, afkomst, religie, klasse, seksuele oriëntatie, beperking en leeftijd liggen ten grondslag aan structurele ongelijkheid en uitsluiting. Deze moeten en kunnen worden aangepakt.

Het ultieme doel is gendergelijkheid tot de norm te maken in Nederland en de rest van de wereld. Geen luxe, maar een recht. In vredestijd en in conflict. Uiteindelijk willen wij een wereld waarin een inclusieve samenleving de standaard is. Hoe deze samenleving eruit ziet hebben we uitgewerkt in vijf thema’s: Duurzaamheid, Representatie, Geld & Arbeid, Zelfbeschikking en Inclusieve Samenleving.

Onze boodschap

In een ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Op het werk, thuis en op straat.

Iedereen heeft gelijke rechten en kansen. 

In de realiteit staan gelijke rechten en kansen nog overal onder druk, ook in Nederland. Tijdens de globale Covid-19 crisis worden ongelijke posities van verschillende groepen pijnlijk duidelijk. Uitsluiting en discriminatie op basis van sekse, genderidentiteit, afkomst, religie, klasse, seksuele oriëntatie, beperking en leeftijd zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag. Gelijk = Anders staat voor de kracht van gelijkheid. Iedereen is gebaat bij gelijke rechten en kansen voor vrouwen, mannen en gender non-conforme personen*. Daarom bouwen we samen met jullie aan een inclusieve beweging voor gendergelijkheid. Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet.

Want ook al is iedereen anders, iedereen is gelijk. Gelijk = Anders.

*Gender non-conforme personen: personen waarbij de gedragingen, gevoelens en expressie niet overeenkomen met wat men traditioneel verwacht bij de toegeschreven geboortesekse

bottom of page