top of page

DE VIJF THEMA'S

Uiteindelijk willen wij een wereld waarin een inclusieve samenleving de standaard is.
Hoe deze samenleving eruit ziet hebben we uitgewerkt in vijf thema’s:

DUURZAAMHEID

Wij streven naar een wereld waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en genderrechtvaardigheid* centraal staan in de strijd tegen klimaatverandering en in de transitie naar een duurzame en eerlijke economie voor iedereen.

Duurzaamheid 3.jpg
Representatie 1.jpg

REPRESENTATIE

Wij streven naar een wereld waarin we geen beslissingen maken over mensen maar mét mensen. In een ideale wereld zijn vrouwen, gender non-conforme personen, LHBTI*, mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en andere gemarginaliseerde groepen gelijk vertegenwoordigd in alle lagen van de maatschappij, van bestuurskamer tot schoollokaal en van Tweede Kamer tot de krant.

GELD & ARBEID

Wij streven naar een wereld waarin onbetaalde zorgtaken gelijkwaardig gewaardeerd worden. Dit zijn de taken die ouders, mantelzorgers en vrijwilligers uitvoeren om ons land draaiende houden. Een wereld waarin alle vrouwen en meisjes financieel bewuste en vrije keuzes kunnen maken en hierbij worden geholpen door de overheid en werkgevers.

Geld & arbeid 1.jpg
Zelfbeschikking 1.jpg

ZELFBESCHIKKING

Wij streven naar een wereld waarin iedereen, ook vrouwen en gender non-conforme personen, zeggenschap en volledige controle hebben over hun lichaam, relaties en toekomst. Een plek waarin deze rechten gegarandeerd worden zonder angst voor stigma, discriminatie, dwang, geweld of misbruik.

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin er geen ruimte is voor uitsluiting en discriminatie en waar geen enkele persoon te maken krijgt met fysiek, seksueel of psychisch geweld gebaseerd op sekse, religie, klasse, ras, seksualiteit of beperking. Een wereld waarin vrouwen en mannen gelijke rechten en kansen hebben en waarin zij gelijk vertegenwoordigd zijn in politiek, besturen en bedrijven.

Inclusieve samenleving 2.png
bottom of page