top of page

REPRESENTATIE

Wij streven naar een wereld waarin we geen beslissingen maken over mensen maar mét mensen. In een ideale wereld zijn vrouwen, mannen, gender non-conforme personen, LHBTI*, mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond en andere gemarginaliseerde groepen gelijk vertegenwoordigd in alle lagen van de maatschappij, van bestuurskamer tot schoollokaal en van Tweede Kamer tot de krant. 

Ook wordt er actief gestreden tegen stereotypes en andere normen die gelijkheid en gelijke kansen in de weg staan. Wij pleiten er daarom voor dat machtsposities eerlijker en gelijker verdeeld zijn over de samenleving. Ook moet er meer onderzoek worden gedaan naar de effecten van beleid en uitvoering op vrouwen en gendergelijkheid zodat gendergelijkheid beter geïntegreerd wordt in beleid. In het onderwijs en in de media moet actief worden gestreefd naar het bieden van gelijke kansen voor jongens, meisjes, mannen, vrouwen en gender non-conforme personen. Ook is er meer diversiteit in beroepen en sectoren die traditioneel worden gedomineerd door mannen en/ of vrouwen. 

*LHBTI: is een afkorting die staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse** personen. 


**Intersekse personen: personen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw, waarbij het lichaam zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken vertoont.

Representatie 1.jpg

MEER WETEN?

WO=MEN strijdt voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. En dat kunnen ze niet zonder jou. Laat zien waar je voor staat en sluit je aan bij WO=MEN!

bottom of page