top of page
Logo GelijkIsAnders kleur.jpg

ONTSTAAN VAN DE CAMPAGNE
*Deze campagne is niet me
er actief en betrof de Tweede Kamerverkiezingen in 2021*

In 2015 is de eerste editie van de Gelijk = Anders campagne gelanceerd, 20 jaar na de laatste Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing. Daar werden de rechten van de vrouw stevig op de kaart gezet. 

Inmiddels is het 2020. Hoe is de situatie nu? Wat is de stand van zaken in het jaar waarin de vijfentwintigste verjaardag van de Vierde Wereldvrouwenconferentie en de goedkeuring van de Beijing Declaration and Platform for Action -de meest uitgebreide agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten – wordt gevierd?

Helaas moeten we concluderen dat er is nog steeds flink wat werk aan de winkel is. Zo verhinderen gendernormen-, rollen en stereotypen nog steeds vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in al hun diversiteit om in vrijheid keuzes te maken en te leven zoals ze zijn. En worden wetten en beleid op het gebied van gendergelijkheid in veel landen teruggedraaid.

 

De hoogste tijd om de Gelijk = Anders-campagne nieuw leven in te blazen. De coalitie in 2020 bestaat uit WO=MEN Dutch Gender Platform, ActionAid, Rutgers, Cordaid, COC, Simavi, WECF en de alliantie Dit Werkt Wel. Daarnaast zijn er ook nog een groot aantal ondersteunende organisaties.

bottom of page