top of page

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin er geen ruimte is voor uitsluiting en discriminatie en waar geen enkele persoon te maken krijgt met fysiek, seksueel of psychisch geweld gebaseerd op sekse, genderidentiteit, afkomst, religie, klasse, seksuele oriëntatie of beperking.

Een wereld waarin vrouwen en mannen gelijke rechten en kansen hebben en waarin zij gelijk vertegenwoordigd zijn in politiek, besturen en bedrijven. Waarin een rijksbreed en een concreet overheidsplan voor gendergelijkheid en vrouwenrechten aanwezig is. Waar Nederland via haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, diplomatieke relaties, investering- en belastingstelsel bijdraagt aan een wereldwijde gendergelijkheid agenda.

Een wereld waarin vrouwen- en gendergelijkheid groeperingen structureel onderdeel zijn van vredesprocessen en vrouwenrechten, gendergelijkheid en gelijke kansen geen ‘extraatje’ zijn maar een vereiste is voor duurzame oplossingen.

Inclusieve samenleving 2.png

MEER WETEN?

Wil je meebouwen aan een wereld waarin iedereen, ongeacht de omstandigheden waarin je leeft, de kans heeft om te bouwen aan een betere toekomst check de website van Cordaid. En kijk wat jij kunt doen!


Ook ActionAid gelooft in een wereld met gelijk kansen voor iedereen. Help ActionAid om campagne te voeren tegen oneerlijk beleid van overheden en schadelijke praktijken van multinationals, die vooral vrouwen gevangen houden in ongelijkheid en armoede, te veranderen.

bottom of page