top of page

GELD & ARBEID

Wij streven naar een wereld waarin onbetaalde zorgtaken gelijkwaardig gewaardeerd worden. Dit zijn de taken die ouders, mantelzorgers en vrijwilligers uitvoeren om ons land draaiende houden. Een wereld waarin alle vrouwen en meisjes financieel bewuste en vrije keuzes kunnen maken en hierbij worden geholpen door de overheid en werkgevers. De loonkloof tussen vrouwen en mannen wordt voorgoed gedicht en zwangere sollicitanten of zwangere medewerkers krijgen dezelfde behandeling als anderen.

Wij streven ernaar dat vrouwen én mannen vrije keuzes kunnen maken bij het combineren van betaalde en onbetaalde arbeid door een verlofstelsel dat goed is voor iedereen en (bijna) gratis kinderopvang voor alle kinderen. Waarbij het geboorteverlof uiteindelijk 100% wordt betaald voor partners en het even lang is als het zwangerschaps/ geboorteverlof voor vrouwen. Een wereld waarin evenveel vrouwen als mannen besluitvormende posities kunnen bekleden door o.a. een quotum voor politiek, overheid, wetenschap en bedrijfsleven en inclusief werkgeverschap.

Geld & arbeid 1.jpg

MEER WETEN?

De alliantie Ditwerktwel.nl  werkt aan gelijke kansen op de thema’s gezondheid, werk, media,

onderwijs, geld en overheid.

Teken de petitie om de overheid op te roepen om gendergelijkheid op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. 

bottom of page