In een ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Op het werk, thuis en op straat.
Iedereen heeft gelijke rechten en kansen. 

In de realiteit staan gelijke kansen en rechten nog overal onder druk, ook in Nederland. Tijdens de globale Covid-19 crisis worden ongelijke posities van verschillende groepen pijnlijk duidelijk. Uitsluiting en discriminatie op basis van sekse, genderidentiteit, achtergrond, klasse, religie, beperking en seksuele oriëntatie is helaas nog steeds aan de orde van de dag. Gelijk = Anders staat voor de kracht van gelijkheid. Iedereen is gebaat bij gelijke kansen voor vrouwen, mannen en gender non-conforme personen*. Daarom bouwen we samen met jullie aan een inclusieve beweging voor gendergelijkheid. Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet.

Want ook al is iedereen anders, iedereen is gelijk.
Gelijk = Anders.

Wij staan voor verandering. Voor een wereld waarin iedereen gelijke kansen en rechten heeft. Jij toch ook? Deel de video op social media met de hashtag #GelijkIsAnders. En volg op deze site de Gelijk=Anders-campagne om mee te doen met vervolgacties.

*Gender non-conforme personen: personen waarbij de gedragingen, gevoelens en expressie van een persoon niet overeenkomt met wat we traditioneel verwachten bij de toegeschreven geboortesekse.